iMunis eDeska

Obecní úřad Veselíčko

Úřední deska – Detail

VV - Opatření obecné povahy

Značka: 63920/2019-MZE-16212 Zveřejněno od: 9.12.2019 16:55:36 Zveřejnit do: 31.12.2022 Typ: veřejná vyhláška Původce: Obecní úřad Veselíčko Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 231 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Veselíčko

Vyvěšeno od: 9.12.2019
Má být vyvěšeno do: 30.12.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 9.12.2019 16:55:36
Do: 31.12.2022

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.