iMunis eDeska

Obecní úřad Veselíčko

Úřední deska – Detail

VV Opatření obecné povahy-Ministerstvo zemědělství

Značka: MZE-49892/2021-16212 Zveřejněno od: 16.9.2021 11:27:27 Zveřejnit do: 31.12.2022 Typ: veřejná vyhláška Původce: Obecní úřad Veselíčko Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Veselíčko

Vyvěšeno od: 16.9.2021
Má být vyvěšeno do: 31.12.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 16.9.2021 11:27:27
Do: 31.12.2022

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.